επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Ειδήσεις application/vnd.symbian.install Επιβάλλεται η ανάληψη επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με τις πλημμύρες, την ξηρασία και την ποιότητα των υδάτων — 01/07/2024
Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις πλημμύρες, εντείνει την ξηρασία και υποβαθμίζει την ποιότητα των υδάτων, γεγονός που την καθιστά αυξανόμενη απειλή για την υγεία μας. Απαιτείται επειγόντως η επιτάχυνση της εφαρμογής και η βελτίωση του συντονισμού των προσπαθειών που καταβάλλονται από την πλευρά των κυβερνήσεων, των αρχών ύδρευσης και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη των φαινομένων αυτών και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στην υγεία.
Ειδήσεις Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τους ραγδαία αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους — 11/03/2024
Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο και οι κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν την ενεργειακή και επισιτιστική της ασφάλεια, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, τους υδάτινους πόρους, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους έχουν ήδη φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και θα μπορούσαν να είναι καταστροφικοί χωρίς την ανάληψη επείγουσας και αποφασιστικής δράσης.
Ειδήσεις object code Επείγουσα ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της βέλτιστης χρήσης βιομάζας στην Ευρώπη — 30/01/2024
Υπάρχουν αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την χρήση της βιομάζα στην ΕΕ σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης σε τομείς όπως οι κατασκευαστικές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η επιπλοποιία και η κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για την βέλτιστη χρήσης της με άξονα την προστασία της φύσης και την δεσμευση του άνθρακα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ιεραρχηθούν οι διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησεις της βιομάζας, όπως προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,ενόψει και πιθανής έλλειψης στην προσφορά βιομάζας στο μέλλον.
Ειδήσεις Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν το περασμένο έτος, αλλά πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων με ορίζοντα το 2030 — 22/12/2023
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το περασμένο έτος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021 σύμφωνα με εκτιμήσεις της τελευταίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Trends and Projections» (Τάσεις και προβλέψεις) που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, η έκθεση προειδοποιεί ότι απαιτείται επειγόντως ταχύτερη δράση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
Ειδήσεις Οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς-καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές — 30/05/2023
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης παρέχουν ευκαιρίες στους πολίτες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως παραγωγοί-καταναλωτές. Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διευκόλυνση της αστικής παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της διαδικασίας.
Ειδήσεις Τάσεις και προβλέψεις: περιορισμένη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την πανδημία και της ενεργειακής κρίσης — 10/01/2023
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Τάσεις και προβλέψεις» που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκαν το 2021, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υλοποίησαν επιτυχώς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 και στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους προς την κλιματική ουδετερότητα και, παράλληλα, προς την αντιμετώπιση της εν εξελίξει κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού. Η επίτευξη των πιο φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030 θα απαιτήσει τον υπερδιπλασιασμό της ετήσιας προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ειδήσεις object code Μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς: τρένο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο ή πλοίο — ποιο είναι το πιο οικολογικό; — 26/03/2021
Οι μετακινήσεις με τρένο παραμένουν εν γένει ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον μηχανοκίνητος τρόπος μεταφοράς επιβατών στην Ευρώπη — όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου — σε σύγκριση με το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο, σύμφωνα με δύο μελέτες για τις μεταφορές και το περιβάλλον που δημοσίευσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Ειδήσεις object code Πλαστικά: αυξανόμενη ανησυχία για το περιβάλλον και το κλίμα. Πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιστρέψει αυτή την τάση; — 28/01/2021
Η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα πλαστικών, ο αντίκτυπός τους στη βιοποικιλότητα και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας βρίσκονται εδώ και χρόνια στο θεματολόγιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανδημία COVID-19 έχει στρέψει την προσοχή ακόμη περισσότερο στα πλαστικά απόβλητα, με εικόνες από μάσκες και μεγάλες ποσότητες προστατευτικού εξοπλισμού μίας χρήσης στις θάλασσές μας. Στην έκθεση για την κυκλική οικονομία πλαστικών που δημοσιεύεται σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναλύει την ανάγκη και τις δυνατότητες μετάβασης σε μια κυκλική και βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση πλαστικών.
Ειδήσεις Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξα προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές — 11/02/2019
Το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διπλασιαστεί μετά το 2005, όμως η αύξηση αυτή έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και της έλλειψης προόδου στον τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο του 2020 για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ειδήσεις Octet Stream Η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται ολοένα και πιο σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία στην Ευρώπη — 25/01/2017
Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται σήμερα, περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση αποτιμά τις πιο πρόσφατες τάσεις και προβλέψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταλήγει στο ότι για τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων εξαιρετικά σημαντικές είναι καλύτερες και πιο ευέλικτες στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα προσαρμογής.
Ειδήσεις Πώς να γίνετε μυστικός πράκτορας και να υπερασπιστείτε το περιβάλλον σε κόμιξ — 30/04/2008
Τα παιδιά μπορούν πλέον να μαθαίνουν πως να προστατεύουν το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα κυνηγούν οικο-κακούς στη νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που λέγεται «Οικο-πράκτορες» και διατίθεται σε 24 γλώσσες.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων