EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside Sidst ændret 03/06 2016
EEA's aktiviteter sigter mod at dreje udviklingen hen imod målene i EU's strategi for miljø og sundhed ved at forbinde videnskab og politik. Aktiviteterne varierer fra metodearbejde til vurderinger, herunder økonomiske vurderinger, af sundhedsskadelige virkninger. Vi arbejder i partnerskab med Europa-Kommissionen, Verdenssundhedsorganisationen, andre fællesskabsagenturer, lande og andre aktører.

Arbejdet fokuserer på følgende:

  • Udvikling af metoder til vurdering af miljøets indvirkning på sundheden under hensyntagen til den komplekse årsagssammenhæng
  • Initiativer til evaluering af evidens for handling
  • Forbedret adgang til oplysninger om miljø- og sundhedspåvirkninger (herunder kemikalier) og deres geografiske fordeling i forbindelse med det fælles miljøinformationssystem (SEIS)
  • Bistand i forbindelse med det europæiske miljø- og sundhedsinformationssystem
  • Vurdering af sammenhængen mellem klimaændringer og sundhed i forbindelse med opdatering af rapporten "Assessment of impacts of Europe’s changing climate" fra 2004
  • Økonomisk vurdering af miljø- og sundhedsvirkninger.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100