EEAs aktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016
Formålet med EEAs aktiviteter er å spore framdriften mot målene i EUs strategier for miljø og helse og på den måten bygge bro over gapet mellom forskning og politikk. Aktivitetene spenner fra metodologisk arbeid til vurderinger og økonomisk verdivurdering av helseeffekter. Vi samarbeider med Europakommisjonen, Verdens helseorganisasjon, andre EU-byråer og andre land og interessenter.

Arbeidet fokuserer på følgende:

  • utviklingen av metoder for å vurdere konsekvensene av miljøet på helsen, i lys av årsak-og-virkning-kjedenes kompleksitet
  • tilnærmingsmåter for å evaluere tiltaksdokumentasjon
  • forbedring av tilgangen til informasjon om miljø- og helseeffekter (herunder kjemikalier) og deres geografiske fordeling, innenfor systemet for deling av miljøinformasjon (SEIS)
  • støtte til det det europeiske miljø- og helseinformasjonssystemet
  • vurdering av forbindelsen mellom klimaendringer og helse, innenfor rammene av den oppdaterte 2004-rapporten ”Assessment of impacts of Europe’s changing climate
  • økonomisk verdivurdering av miljø- og helseeffektene
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100