Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
Дейностите на ЕАОС имат за цел да проследяват напредъка към постигане на целите на Стратегияна на ЕС за околната среда и здравето, като създадат допирни точки между науката и политиката. Дейностите обхващат диапазона от методологическата работа до оценките за икономическата стойност на последиците за здравето. Ние работим в сътрудничество с Европейската комисия, Световната здравна организация, други агенции на Общността, държави и заинтересовани страни.

Работата е съсредоточена върху:

  • Разработването на методологии за оценка на въздействията на околната среда върху здравето, взимайки под внимание сложността на веригите от причинно-следствени връзки;
  • Подходи за оценка на доказателство за действие;
  • Подобряване достъпа до информация за околната среда и въздействията върху здравето (включително химикали) и тяхното пространствено разпределение в контекста на Системата за обмен на информация за околната среда (SEIS);
  • Подкрепа наЕвропейската информационна система за околна среда и здраве;
  • Оценка на връзката между изменението на климата и здравето в обхвата на актуализацията на доклада от 2004 г. „Оценка на въздействията от изменението на климата в Европа“;
  • Икономическа стойност на въздействията върху околната среда и здравето.
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100