Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 03.06.2016
Cílem činností agentury EEA je sledovat postup realizace cílů strategie EU pro životní prostředí a zdraví, přičemž se agentura snaží překlenout vzdálenost mezi vědou a politikou. Naše práce sahá od metodické činnosti po posouzení a ekonomické oceňování účinků na zdraví. Partnersky spolupracujeme s Evropskou komisí, Světovou zdravotnickou organizací, ostatními agenturami Společenství, zeměmi a dalšími zainteresovanými stranami.

Práce se zaměřují na tyto oblasti:

  • příprava metodik pro posuzování vlivů životního prostředí na zdraví se zohledněním složitosti řetězců příčin a následků;
  • přístupy k hodnocení důkazů, na nichž je založena činnost;
  • zlepšení přístupu k informacím o dopadech na životní prostředí a zdraví (také u chemikálií) a o jejich územním rozložení v rámci Systému sdílených informací o životním prostředí (SEIS);
  • podpora evropského Informačního systému pro životní prostředí a zdraví;
  • posuzování souvislostí mezi změnou klimatu a zdravím v rozsahu daném aktualizací zprávy „Dopady měnícího se klimatu Evropy“ (Impacts of Europe's changing climate) z roku 2004;
  • ekonomické oceňování dopadů na životní prostředí a zdraví.
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100