Miljø og sundhed

Skift sprog
Webside Sidst ændret 08/09 2016
Et rent miljø er en forudsætning for menneskers sundhed og velvære. Samspillet mellem miljøet og menneskers sundhed er højst komplekst og svært at vurdere. Dette gør det særlig nyttigt at anvende forsigtighedsprincippet. De mest kendte sundhedsskadelige virkninger er forbundet med luftforurening, ringe vandkvalitet og utilstrækkelige sanitære installationer. Vi ved meget mindre om sundhedsrisikoen ved farlige kemikalier. Støj er et nyt miljø- og sundhedsanliggende. Klimaændringer, nedbrydningen af stratosfærisk ozon, tab af biodiversitet og ødelæggelse af jordbunden kan også påvirke menneskers sundhed.
Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os