EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
EAA veikla siekiama stebėti pažangą siekiant ES Aplinkos ir sveikatos apsaugos strategijos tikslų ir mažinti mokslo ir politikos atskirtį. Veikla apima nuo metodinio darbo iki poveikio sveikatai vertinimų ir ekonominio įvertinimo. Mes bendradarbiaujame su Europos Komisija, Pasauline sveikatos organizacija, kitomis Bendrijos agentūromis, šalimis ir kitais suinteresuotais subjektais.

Darbas sutelktas ties šiais dalykais:

  • Aplinkos poveikio sveikatai vertinimo, atsižvelgiant į priežasties ir pasekmės grandinių sudėtingumą, metodikos rengimu;
  • Požymių imtis veiksmų įvertinimo būdais;
  • Informacijos apie poveikį aplinkai ir sveikatai (įskaitant chemines medžiagas) bei jo erdvinį pasiskirstymą prieigos gerinimu naudojantis Bendrąja aplinkosaugos informacijos sistema (SEIS);
  • ParamaEuropos aplinkos ir sveikatos apsaugos informacijos sistemai;
  • Klimato kaitos ir sveikatos sąsajos vertinimu atnaujinant 2004 m. ataskaitą „Kintančio Europos klimato poveikio vertinimas“;
  • Ekonominiu poveikio aplinkai ir sveikatai įvertinimu.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100