Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
Miljöbyråns verksamhet syftar till att följa hur väl målen i EU:s handlingsplan för miljö och hälsa uppnås, genom att överbrygga skillnaderna mellan vetenskap och politik. Verksamheten sträcker sig från metodarbete till analyser och ekonomiska utvärderingar av hälsoeffekter. Vi arbetar tillsammans med Europeiska kommissionen, Världshälsoorganisationen, andra gemenskapsbyråer, länder och andra intressenter.

Arbetet är inriktat på följande:

  • Att ta fram metoder för att bedöma miljöns effekter på hälsan, med hänsyn till de komplicerade kedjorna av orsak och verkan.
  • Metoder för att utvärdera bevis inför åtgärder.
  • Förbättra tillgången till information om miljö- och hälsoeffekter (inklusive kemikalier) och deras spridning, i samband med det gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS).
  • Stödja det europeiska Environment and Health Information System (miljö- och hälsoinformationssystemet).
  • Utvärdera kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa inom ramen för uppdateringen av 2004 års rapport Assessment of impacts of Europe’s changing climate.
  • Ekonomisk utvärdering av miljö- och hälsoeffekter.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100