AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
AÇA faaliyetleri, bilim ve politika arasında köprü kurarak, AB Çevre ve Sağlık Stratejisinin hedeflerine erişmekte kaydedilen ilerlemenin izlenmesini hedeflemektedir. Faaliyetler yöntembilimsel çalışmalardan sağlığa ilişkin etkilerin incelemeleri ve ekonomik değerlendirmelerine kadar değişmektedir. Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, diğer Topluluk ajansları, ülkeler ve diğer çıkar sahipleriyle ortaklaşa çalışmaktayız.

Çalışmalar aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

  • Sebep sonuç zincirlerinin karmaşıklığı göz önüne alınarak, çevrenin sağlığa olan etkilerinin değerlendirilmesine yönelik yöntembilimler geliştirilmesi;
  • Eyleme yönelik kanıtların değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar;
  • Çevre ve sağlıkla ilgili etkilere (kimyasallar da dahil) ilişkin bilgilere erişimin ve bunların Paylaşılan Çevre Bilgi Sistemi (PÇBS) bağlamında mekansal dağılımının iyileştirilmesi
  • Avrupa Çevre ve Sağlık Bilgi Sistemine destek;
  • 2004 tarihli ‘Avrupa'nın değişen ikliminin etkilerinin değerlendirmesi’ raporunun güncellenmesi kapsamında, iklim değişikliği ve sağlık arasındaki bağlantının değerlendirilmesi;
  • Çevre ve sağlıkla ilgili etkilerin ekonomik değerlendirmesi.
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100