EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-06-03
EEA tegevus on suunatud Euroopa Liidu keskkonna- ja tervishoiustrateegia eesmärkide saavutamise jälgimisele, mis aitab ületada teaduse ja poliitika vahelist lõhet. Tegevused küündivad metodoloogilisest tööst kuni tervisemõjude hindamisaruannete ja majandushinnanguteni. Me teeme koostööd Euroopa Komisjoniga, Maailma Terviseorganisatsiooniga, ühenduse muude asutustega, riikidega ja muude sidusrühmadega.

Oma töös keskendume järgmisele:

  • keskkonna tervisemõjude hindamismeetodite arendamine, võttes arvesse põhjuse keerukust ja tagajärgede ahelat;
  • lähenemisviisid meetmeid nõudvate tõendite hindamiseks;
  • juurdepääsu parandamine keskkonna- ja tervisemõjude (sh kemikaalide) ning nende ruumilise jaotuse teabele ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) kontekstis;
  • Euroopa keskkonna- ja terviseteabesüsteemi toetamine;
  • 2004. aasta aruande Euroopa muutuva kliima mõjude hindamine ajakohastatud versiooni ulatuses kliimamuutuste ja tervise vahelise seose hindamine;
  • keskkonna- ja tervisemõjude majandushinnangud.
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100