EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
EVA aktivitātes ir vērstas uz virzības izsekošanu ceļā uz mērķiem, kas nosprausti ES Vides un veselības stratēģijā, kura sašaurina plaisu starp zinātni un politiku. Tās aptver gan metodoloģisko darbu, gan novērtējumus un ekonomisku vērtējumu, kā tiek ietekmēta veselība. Mēs strādājam partnerībā ar Eiropas Komisiju, Pasaules veselības organizāciju, citām Kopienas aģentūrām, valstīm un citām ieinteresētajām pusēm.

Darbs tiek vērsts uz:

  • Metodoloģiju izveidi, lai novērtētu vides ietekmi uz veselību, ievērojot cēloņu un seku ķēdes sarežģītību;
  • Metodēm, lai novērtētu pierādījumus, kuri prasa rīcību;
  • Uzlabojumiem piekļuvei informācijai par vides un veselības ietekmēm (ieskaitot ķimikālijas) un to telpisko sadalījumu Kopīgās vides informācijas sistēmas (SEIS) kontekstā;
  • Atbalstu Eiropas vides un veselības informācijas sistēmai;
  • Saistības novērtējumu starp klimata pārmaiņu un veselību 2004. gada atskaites jauninājuma ietvaros ‘Novērtējumiem par ietekmēm uz Eiropas mainīgo klimatu’;
  • Vides un veselības ietekmju ekonomisko vērtējumu.
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100