Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Dejavnosti agencije EEA sledijo napredku pri doseganju ciljev iz strategije EU za okolje in zdravje ter zapolnjujejo vrzel med znanostjo in politiko. Dejavnosti pokrivajo različna področja, od metodološkega dela do ocen in gospodarske presoje vplivov na zdravje. Sodelujemo z Evropsko komisijo, Svetovno zdravstveno organizacijo, drugimi agencijami Skupnosti, državami in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Delo je osredotočeno na naslednje dejavnosti:

  • razvoj metodologij za ocenjevanje vplivov okolja na zdravje ob upoštevanju zapletenosti verig vzrokov in učinkov;
  • pristope k ocenjevanju dokazov za ukrepanje;
  • izboljšanje dostopa do informacij o vplivih na okolje in zdravje (vključno s kemikalijami) in njihovo prostorsko razširjanje na podlagi skupnega okoljskega informacijskega sistema (SEIS);
  • podpiranje Evropskega informacijskega sistema za okolje in zdravje;
  • ocenjevanje povezave med podnebnimi spremembami in zdravjem na podlagi posodobitve poročila iz leta 2004 „Ocene vplivov spreminjajočega se evropskega podnebja“;
  • gospodarsko vrednotenje vplivov na okolje in zdravje.
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100