Introduktion til fiskeri

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 31/08 2016
This page was archived on 31/08 2016 with reason: No more updates will be done

Der er en kritisk overkapacitet i den europæiske fiskerflåde. Overfiskning kan få alvorlige konsekvenser for hele havmiljøet. Visse fangstmetoder i forbindelse med trawlfiskeri forårsager f.eks. skader på de særdeles vigtige havbundshabitater. I den modsatte ende af fødekæden efterlades havfugle, sæler, hvaler og andre havpattedyr uden føde.

Spørgsmålet er, om Europa kan undgå at opfiske de tilbæreværende bestande og i stedet udvikle en industri, der er bæredygtig for både miljøet og dem, der skal leve af den. Dette afsnit ser nærmere på reformen af EU's fælles fiskeripolitik, der netop tager sigte på dette, og indeholder undersøgelser om fiskebestande, fiskerflådernes aktivitet og mulige alternativer som f.eks. dambrug.

Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os