næste
forrige
emner

Der er en kritisk overkapacitet i den europæiske fiskerflåde. Overfiskning kan få alvorlige konsekvenser for hele havmiljøet. Visse fangstmetoder i forbindelse med trawlfiskeri forårsager f.eks. skader på de særdeles vigtige havbundshabitater. I den modsatte ende af fødekæden efterlades havfugle, sæler, hvaler og andre havpattedyr uden føde.

Spørgsmålet er, om Europa kan undgå at opfiske de tilbæreværende bestande og i stedet udvikle en industri, der er bæredygtig for både miljøet og dem, der skal leve af den. Dette afsnit ser nærmere på reformen af EU's fælles fiskeripolitik, der netop tager sigte på dette, og indeholder undersøgelser om fiskebestande, fiskerflådernes aktivitet og mulige alternativer som f.eks. dambrug.

Permalinks

Handlinger