volgende
vorige
items

Introductie visserij

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 31-08-2016
This page was archived on 31-08-2016 with reason: No more updates will be done

De Europese vissersvloot heeft een zorgwekkende overcapaciteit. Overbevissing kan ernstige gevolgen hebben voor het hele mariene milieu. Zo brengen bepaalde trawlvisserijtechnieken schade toe aan de zeer belangrijke zeebodemhabitat. Aan het andere einde van de voedselketen komen zeevogels, zeeleeuwen, walvissen en andere zeezoogdieren voedsel tekort.

De centrale vraag is of Europa kan voorkomen dat haar resterende reserves worden leeggevist en in plaats daarvan een industrie kan ontwikkelen die duurzaam is voor zowel het milieu als voor iedereen die ervan leeft. In dit gedeelte wordt gekeken naar de herziening van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid van de EU, gericht op het waarmaken van bovenstaand scenario, en zijn onderzoeken te vinden naar visreserves, activiteiten van de vissersvloot en potentiële alternatieven, zoals viskweek.

Permalinks

Documentacties
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons