Fiskeri – innledning

Endre språk
Side utløpt Sist endret 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: No more updates will be done

Europas fiskeflåte lider av kritisk overkapasitet. Overfiske kan ha alvorlige konsekvenser for hele det marine miljø. Visse tråleteknikker kan f.eks. skade de særdeles viktige habitatene på havbunnen. I den andre enden av næringskjeden vil sjøfugl, sel, hval og andre havpattedyr miste sitt næringsgrunnlag.

Nøkkelspørsmålet er om Europa kan unngå utfisking av gjenværende bestander og snarere utvikle en industri som er bærekraftig både for miljøet og for de som lever av fiske. Denne delen tar for seg reformen av EUs Felles fiskepolitikk, som er utformet nettopp for å sikre dette, og legger fram undersøkelser av fiskebestander, fiskeflåtenes aktivitet og mulige alternativer, som f.eks. oppdrett av fisk.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100