Fiske, inledning

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-08-31
Topics: ,
This content has been archived on 2016-08-31, reason: No more updates will be done

Den europeiska fiskeflottan har en kritisk överkapacitet. Överfiske kan medföra allvarliga konsekvenser för hela den marina miljön. Viss trålningsteknik skadar till exempel mycket viktiga havsbottenmiljöer. I andra änden av näringskedjan blir havsfåglar, sälar, valar och andra havsdäggdjur utan mat.

Frågan är om Europa kan låta bli att fiska ut de kvarvarande bestånden och i stället utveckla en industri som är hållbar för både miljön och dem som lever av den. Det här avsnittet tar upp reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, som är utformad för att göra detta möjligt, samt studier av fiskebestånden, fiskeflottornas verksamhet och potentiella alternativ, till exempel fiskodling.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100