Fiske, inledning

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Den europeiska fiskeflottan har en kritisk överkapacitet. Överfiske kan medföra allvarliga konsekvenser för hela den marina miljön. Viss trålningsteknik skadar till exempel mycket viktiga havsbottenmiljöer. I andra änden av näringskedjan blir havsfåglar, sälar, valar och andra havsdäggdjur utan mat.

Frågan är om Europa kan låta bli att fiska ut de kvarvarande bestånden och i stället utveckla en industri som är hållbar för både miljön och dem som lever av den. Det här avsnittet tar upp reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, som är utformad för att göra detta möjligt, samt studier av fiskebestånden, fiskeflottornas verksamhet och potentiella alternativ, till exempel fiskodling.

Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss