nästa
föregående
poster

Fiske

Sjöfarten har och kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i den globala och europeiska handeln och ekonomin. På senare år har sjöfartssektorn vidtagit betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. I en tid då de globala sjöfartsvolymerna väntas öka visar nu en ny rapport för första gången hela omfattningen av sjötransportsektorn miljöpåverkan inom EU och utmaningarna för att uppnå hållbarhet.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder