järgmine
eelmine
punktid

Kalandus – sissejuhatus

Euroopa kalalaevastike jõudlus on kriitiliselt liiga suur. Ülepüügil võivad olla tõsised tagajärjed kogu merekeskkonnale – näiteks teatud traalimistehnikad kahjustavad merepõhja, mis on väga tähtis elukeskkond. Selle tulemusel kahjustatakse ka toiduahela teises otsas olevaid merelinde ning hülgeid, vaalu ja muid mereimetajaid, sest neile ei jää midagi süüa.

Võtmeküsimus on see, kas Euroopa suudab vältida allesjäänud varude tühjakspüüki ja arendada selle asemel välja tööstus, mis oleks jätkusuutlik nii keskkonna kui ka sellest elatuvate inimeste suhtes. Käesolevas rubriigis vaadeldakse Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika reformimist, mis on kavandatud eespool nimetatud eesmärke silmas pidades, ning esitatakse uuringute tulemused kalavarude, kalalaevastiku tegevuse ja võimalike alternatiivide nagu kalakasvatuse kohta.

Permalinks

Tegevused dokumentidega