Balıkçılığa giriş

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 31.08.2016
This page was archived on 31.08.2016 with reason: No more updates will be done

Avrupa'nın balıkçılık filosunda kritik bir kapasite fazlası bulunmaktadır. Aşırı avcılığın bütün deniz çevresi için ağır sonuçları olabilir. Söz gelimi, bazı trol avcılığı teknikleri son derece önemli deniz tabanı habitatına zarar verebilir. Besin zincirinin öbür ucundaki deniz kuşları, foklar, balinalar ve diğer deniz memelilerine yiyecek hiçbirşey kalmayacaktır.

Anahtar soru, Avrupa'nın kalan stoklarını bitirmekten kaçınıp kaçınamayacağı ve bunun yerine hem çevre hem de yaşamını bundan kazananlar için sürdürülebilir bir endüstri geliştirip geliştiremeyeceğidir. Bu bölüm, bunu yapmak üzere tasarlanmış olan AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası'nın reformunu ele almakta ve balık stokları, balıkçılık filolarının faaliyetleri ve balık çiftlikçiliği gibi potansiyel alternatiflere ilişkin çalışmaları sunmaktadır.

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin