sonraki
önceki
öğeler

Balıkçılığa giriş

Avrupa'nın balıkçılık filosunda kritik bir kapasite fazlası bulunmaktadır. Aşırı avcılığın bütün deniz çevresi için ağır sonuçları olabilir. Söz gelimi, bazı trol avcılığı teknikleri son derece önemli deniz tabanı habitatına zarar verebilir. Besin zincirinin öbür ucundaki deniz kuşları, foklar, balinalar ve diğer deniz memelilerine yiyecek hiçbirşey kalmayacaktır.

Anahtar soru, Avrupa'nın kalan stoklarını bitirmekten kaçınıp kaçınamayacağı ve bunun yerine hem çevre hem de yaşamını bundan kazananlar için sürdürülebilir bir endüstri geliştirip geliştiremeyeceğidir. Bu bölüm, bunu yapmak üzere tasarlanmış olan AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası'nın reformunu ele almakta ve balık stokları, balıkçılık filolarının faaliyetleri ve balık çiftlikçiliği gibi potansiyel alternatiflere ilişkin çalışmaları sunmaktadır.

Permalinks

Belge İşlemleri