další
předchozí
položky

Rybolov – úvod

Kapacita evropského rybářského loďstva je výrazně nadhodnocená. Nadměrný rybolov může mít závažné důsledky pro celé životní prostředí moří. Například některé techniky rybolovu, které používají vlečné sítě, mohou poškodit velmi cenná stanoviště na mořském dně. Mořští ptáci, tuleni, velryby a další mořští savci, kteří jsou na druhém konci potravního řetězce, zůstanou bez potravy.

Klíčovou otázkou je, zda Evropa dokáže zabránit tomu, aby kvůli nadměrnému rybolovu vymizely zbývající populace ryb, a zda namísto toho přetvoří rybolov v odvětví, které bude udržitelné jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska lidí, pro něž je zdrojem obživy. Tento oddíl se zabývá společnou rybářskou politikou EU, která si právě takový cíl předsevzala, a představuje studie o rybích populacích, o činnosti rybářského loďstva i možných alternativách, jako je chov ryb.

Permalinks

Akce dokumentů