następne
poprzednie
pozycje

Rybołówstwo – informacje wstępne

Europejska flota rybacka ma o wiele za wysokie zdolności połowowe. Nadmierne odławianie wywołuje poważne skutki odczuwane w całym środowisku morskim. Niektóre techniki trałowania, na przykład, mają szkodliwy wpływ na siedliska dna morskiego o niezwykle istotnym znaczeniu. Znajdujące się na drugim końcu łańcucha pokarmowego ptaki morskie, wieloryby i inne ssaki morskie pozostaną bez pożywienia.

Nasuwa się kluczowe pytanie, czy Europa może uniknąć „odłowienia” pozostałych zasobów i, zamiast tego, stworzyć branżę, która będzie się rozwijała w sposób zrównoważony z korzyścią dla środowiska i osób, które z niej czerpią dochody. W niniejszej sekcji omawiana jest reforma wspólnej polityki rybołówstwa UE, która ma do tego doprowadzić. Przedstawiane są też badania nad populacją ryb, działalnością flot rybackich oraz możliwymi rozwiązaniami alternatywnymi, takimi jak gospodarstwa rybne.

Permalinks

Akcje Dokumentu