seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan kalastuslaivastossa on kriittisen paljon ylikapasiteettia. Ylikalastuksella voi olla vakavia seurauksia koko meriympäristölle. Tietyt troolaustekniikat voivat esimerkiksi aiheuttaa vahinkoa erittäin tärkeälle merenpohjan luontotyypille. Ravintoketjun toiseen päähän kuuluvat merilinnut, hylkeet, valaat ja muut merinisäkkäät jäävät ilman ruokaa.

Keskeinen kysymys on, pystyykö Eurooppa välttämään jäljellä olevien kalakantojen tyhjiin kalastamisen ja kehittämään sen sijaan elinkeinon, joka on kestävä sekä ympäristön että siitä elantonsa saavien kannalta. Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, jolla tähän pyritään, ja esitellään tutkimuksia, jotka koskevat kalakantoja, kalastuslaivaston toimintaa ja mahdollisia vaihtoehtoja, kuten kalanviljelyä.

Permalinks

tallenna toimenpiteet