Žuvininkystė

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Europos žvejybos laivynui būdingas kritinis pajėgumų perviršis. Pernelyg intensyvi žvejyba gali turėti rimtų pasekmių visai jūrinei aplinkai. Kai kurios tralinės žvejybos technologijos, pvz., pažeidžia labai svarbų jūros dugno arealą. Kitame maisto grandinės gale esantys jūrų paukščiai, ruoniai, banginiai ir kiti jūros žinduoliai paliekami be maisto.

Svarbiausia yra atsakyti į klausimą, ar Europa gali išvengti likusių išteklių išeikvojimo ir sukurti pramonę, kuri būtų darni ir aplinkos, ir iš jos gyvenančių žmonių atžvilgiu. Šiame skyriuje apžvelgiama tam skirta ES bendrosios žuvininkystės politikos reforma ir apibendrinami žuvų išteklių, žvejybos laivyno veiklos ir galimų alternatyvų, pvz., žuvų auginimo, tyrimai.

Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us