ďalej
späť
body

Úvodné informácie o rybolove

Európska rybárska flotila má kriticky nadmernú kapacitu. Nadmerný rybolov môže mať vážne dôsledky na celé morské prostredie. Niektoré techniky rybolovu vlečnými sieťami spôsobujú napríklad škody na veľmi dôležitých biotopoch na morskom dne. Na opačnom konci potravinového reťazca zostanú morské vtáky, tulene, veľryby a iné morské cicavce bez potravy.

Kľúčovou otázkou zostáva, či sa Európa dokáže vyhnúť vyloveniu zostávajúcich zásob rýb a namiesto toho vybuduje priemysel, ktorý bude udržateľný aj z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska tých, ktorí sa ním živia. V tejto časti sa rozoberá reforma politiky EÚ v oblasti rybolovu, ktorá je navrhnutá s vyššie uvedeným cieľom, a predstavujú štúdie o zásobách rýb, činnosti rybárskej flotily a možných alternatívach, napríklad chove rýb.

Permalinks

Akcie dokumentu