ďalej
späť
body

Úvodné informácie o rybolove

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 31. 08. 2016
This page was archived on 31. 08. 2016 with reason: No more updates will be done

Európska rybárska flotila má kriticky nadmernú kapacitu. Nadmerný rybolov môže mať vážne dôsledky na celé morské prostredie. Niektoré techniky rybolovu vlečnými sieťami spôsobujú napríklad škody na veľmi dôležitých biotopoch na morskom dne. Na opačnom konci potravinového reťazca zostanú morské vtáky, tulene, veľryby a iné morské cicavce bez potravy.

Kľúčovou otázkou zostáva, či sa Európa dokáže vyhnúť vyloveniu zostávajúcich zásob rýb a namiesto toho vybuduje priemysel, ktorý bude udržateľný aj z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska tých, ktorí sa ním živia. V tejto časti sa rozoberá reforma politiky EÚ v oblasti rybolovu, ktorá je navrhnutá s vyššie uvedeným cieľom, a predstavujú štúdie o zásobách rýb, činnosti rybárskej flotily a možných alternatívach, napríklad chove rýb.

Permalinks

Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás