nākamais
iepriekšējais
temati

Zivsaimniecība. Ievads.

Eiropas zvejas flotē ir kritiski pārmērīgas jaudas. Pārmērīga nozveja var radīt nopietnas sekas visai jūras videi. Piemēram, noteiktas tralēšanas metodes rada postījumus ļoti svarīgajai dabiskajai jūras dibena dzīvotnei. Otrā barības ķēdes galā jūras putni, roņi, vaļi un citi jūras zīdītāji paliks bez barības.

Galvenais jautājums ir, vai Eiropa var izvairīties no atlikušo zivju krājumu "izzvejošanas". Šajā nodaļā ir aplūkota ES Kopējās zivsaimniecības politikas reforma, kas izveidota, lai novērstu izzvejošanu, un parādīti zivju krājumu pētījumi, zvejas flotes darbība un iespējamās alternatīvas, piemēram, zivju audzēšana.

Permalinks

Dokumentu darbības