næste
forrige
emner

Fiskeri

Søtransport spiller og vil fortsat spille en væsentlig rolle i den globale og europæiske handel og økonomi. I de seneste år har søtransportsektoren iværksat betydelige tiltag for at afbøde sin miljøpåvirkning. Mængden af gods, der transporteres ad søvejen, ventes at stige fremover. En ny rapport viser for første gang det fulde omfang af EU's søtransportsektors miljøpåvirkning og identificerer udfordringer for opnåelsen af bæredygtighed.

Browse katalog

Handlinger