sonraki
önceki
öğeler

Sera gazı emisyonlarının azaltımı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 15.03.2023
İklim değişikliği şu anda meydana gelmektedir: sıcaklıklar yükseliyor, yağış döngüleri değişiyor, buzullar ve karlar erimekte ve tüm dünyada ortalama deniz seviyesi yükselmektedir. Isınmanın büyük bir kısmı büyük olasılıkla, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların bir sonucu olarak atmosferik sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıştan kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için, bu emisyonları azaltmamız veya önlememiz gerekir.

İklim değişikliğinin en ciddi etkilerini önlemek için, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) üye olan ülkeler, sanayi öncesi dönemlerinden bu yana devam etmekte olan küresel ortalama sıcaklık artışını 2 ° C'nin altına düşürmeyi kabul ettiler. Bu amaca ulaşmak için, küresel sera gazı emisyonlarının mümkün olan en kısa sürede zirveye ulaşması ve bundan sonra hızla azalması gerekmektedir. Bu yüzyılın sonunda karbonsuz yaşama geçmeden önce, 1990 yılının seviyesiyle karşılaştırıldığında, küresel emisyonlar 2050 yılına dek % 50 oranında azaltılmalıdır. AB, UNFCCC'nin amacını desteklemektedir ve 2050'ye kadar, 1990 yılı seviyelerine göre sera gazı emisyonlarını % 80-95 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Yüksek miktardaki bu azaltma seviyeleri, gelişmekte olan ülkelerden de  ihtiyaç duyulan düşük miktarlı azaltımları da hesaba katmaktadır.

Giriş

Sera gazları hem doğal süreçler hem de insani faaliyetler aracılığıyla salınmaktadır. Atmosferdeki en önemli doğal sera gazı su buharıdır. Bununla birlikte, insani faaliyetler büyük miktarda sera gazı salınmasına neden olarak bu gazların atmosferik konsantrasyonlarını arttırmakta ve bu da sera etkisini arttırarak iklimi ısıtmaktadır. İnsan kaynaklı sera gazlarının başlıca kaynakları şunlardır:

  • fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz) elektrik üretimi, ulaşım, endüstri ve evlerde kullanılmak üzere yakılması (CO2);
  • Tarım (CH4) ve ormansızlaşma (CO2) gibi arazi kullanımı değişiklikleri;
  • atıkların araziye doldurulması (CH4);
  • endüstriyel florlu gazların kullanımı.

AB politikaları

Çeşitli AB girişimleri sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği, Kyoto Protokolü kapsamında 2008-2012 yılları arasında hedeflerine ulaştıktan sonra, 2020 yılına kadar 1990 seviyelerinin %20 altındaki bir sera gazı emisyon azaltma hedefini benimsedi. Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında ana hedeflerden biri olan bu hedefe ulaşmak için AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) için AB düzeyinde bir sınır belirlenmiş ve ETS kapsamında olmayan emisyonlar için tek tek her ülkenin hedefleri Çaba Paylaşımı Kararı altında belirlenmiştir. Aynı zamanda, AB, rüzgar, güneş, hidro ve biyokütle gibi yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak ve geniş bir yelpazedeki ekipman ve ev aletlerinin enerji verimliliğini artırmak için mevzuat  uygulamaya koymuştur. AB ayrıca, enerji santralleri ve diğer büyük tesisler tarafından yayılan  CO2'yi yakalamak ve depolamak için karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesini de desteklemeyi amaçlıyor.

İklim ve enerji politikaları çerçevesinin bir parçası olarak AB, 2030 yılına kadar AB topraklarının emisyonlarını 1990 düzeylerinin en az % 40 altına çekmeyi taahhüt etmiştir. Bu bağlayıcı bir hedeftir. Avrupa'nın, güvenli, ekonomik ve iklim dostu enerji sağlamasını amaçlayan Avrupa Enerji Birliği'nin de hedefi aynıdır.

AÇA faaliyetleri

Avrupa'daki iklim değişikliği hakkında bilgi sağlayarak, AÇA, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için AB mevzuatının uygulanmasını, AB politikalarının değerlendirilmesini ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesini desteklemektedir. AÇA bilgileri - veriler, göstergeler, değerlendirmeler ve projeksiyonlar - Avrupa'daki sera gazı emisyon eğilimleri, projeksiyonları ve politikaları ve önlemleri üzerine odaklanmaktadır.

AÇA, Avrupa Komisyonu (İklim Değişikliği Eylem Merkezi, DG Ortak Araştırma Merkezi, DG Eurostat), İklim Değişikliği Etkileri Üzerine Avrupa Konu Merkezi, zayıf noktalar ve uyum (ETC / CCA) ve AÇA'nın ülke ağı (Eionet) uzmanları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

Temel faaliyetler ve ürünler arasında, Avrupa Birliği sera gazı envanterinin yıllık derlemesi ve yayınlanması ile AB ve Avrupa ülkelerinin iklim ve enerji hedeflerine yönelik ilerlemesinin yıllık değerlendirilmesi bulunmaktadır.

AÇA, sera gazı emisyonlarıyla ilgili Avrupa veri merkezidir. Aynı zamanda iklim değişikliği azaltma politikaları ve önlemleri üzerine bir veri tabanı bulunmaktadır.

İlgili bağlantılar

İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

İklim Eylem Planı için Avrupa Komisyonu Genel Direktörlüğü

Avrupa Hava Kirliliğini ve İklim Değişimini Azaltma Konu Merkezi (ETC/ACM)

 

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri