sonraki
önceki
öğeler

İklim değişikliği politikaları

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 23.11.2020
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main page)
İklim değişikliğinin yol açtığı tehdit Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından küresel olarak ele alınmaktadır. Kyoto Protokolü, Üye Devletler gibi protokolü onaylamış olan gelişmiş ülkeler için bağlayıcı emisyon hedefleri belirlemektedir. Bu, gelecekte ihtiyaç duyulacak daha büyük küresel emisyon azaltmalarına doğru sadece bir ilk adım teşkil etmektedir.

İklim değişikliği sorunu ve bu konuda ne yapacağımız bizi, çağımızı ve son kertede küresel mirasımızı belirleyecektir.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 2007

Küresel politikalar

UNFCCC'nin uzun vadeli hedefi 'sera gazlarının atmosferik konsantrasyonlarının iklim değişikliğiyle tehlikeli antropojenik temasın önleneceği bir düzeyde sabitlenmesidir '. Kyoto Protokolü bunun başarılması yönünde bir ilk adımdır. Çoğu AB Üye Devleti de dahil olmak üzere, pek çok sanayileşmiş ülke için emisyon azaltma hedefleri belirlemekte ve geri kalan ülkelerin emisyon artışlarını sınırlandırmaktadır:

  • Daha eski 15 AB Üye Devleti'nin emisyon seviyelerini 2008-2012'ye kadar 1990 seviyelerinin % 8 altına düşürülmesini hedefleyen ortak bir emisyon azaltma hedefi bulunmaktadır (video). Bazı AB Üye Devletleri'nde, dahili bir AB sözleşmesiyle, emisyonlarda artışa izin verilirken, diğerlerinin emisyonlarını azaltması gerekmektedir.
  • Çoğu yeni Üye Devlet taban yıllarından (genellikle 1990) % 6 ila % 8'lik hedeflere sahiptir.

Sera gazı emisyonları yüksek olan Amerika Birleşik Devletleri, Protokolü imzalamamıştır.

Ülkelerin hedeflerine en çok yerel politikalar ve tedbirlerle ulaşmaları beklenmektedir. Emisyon azaltma hedeflerinin bir kısmını gelişmekte olan ülkelerdeki (Temiz Kalkınma Mekanizması, CDM) veya gelişmiş ülkelerdeki (Ortak Uygulama) emisyon azaltma projelerine yatırım yaparak karşılamalarına izin verilmektedir. CDM'nin sürdürülebilir kalkınmayı ayrıca, söz gelimi yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek suretiyle desteklemesi gerekmektedir.

IPCC, küresel emisyon azaltımlarının 21. yüzyılın ortasına kadar yaklaşık % 50'ye ulaşmasını gerektirmektedir. Bu da emisyonların gelişmiş ülkeler tarafından % 60-80 oranında azaltılması anlamına gelmektedir. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi, büyük emisyonlara sahip gelişmekte olan ülkelerin emisyon artışını sınırlandırmaları gerekecektir.

UNFCCC dahilinde 2012 sonrası için bir uluslararası sözleşmeye dair görüşmeler yapılmaktadır. Bunun amacı, Aralık 2009'da Kopenhag'da gerçekleşmesi planlanan iklim konferansında bir anlaşmaya varılmasıdır.

Avrupa Birliği politikaları

Pek çok Avrupa ülkesi emisyonların azaltılmasını hedefleyen ulusal programlar kabul etmiştir. Avrupa İklim Değişikliği Programı yoluyla, AB düzeyinde çeşitli politikalar ve tedbirler de kabul edilmiş olup,bunlar söz gelimi aşağıdakiler yoluyla yapılacaktır:

  • daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı (rüzgar, güneş, biyokütle) ve birleşik ısı ve elektrik tesisleri;
  • örneğin binalarda, endüstride, elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği hususunda iyileşmeler;
  • yeni yolcu arabalarından kaynaklanan karbon dioksit emisyonlarının azaltılması;
  • imalat endüstrisinde azaltma tedbirleri;
  • atık depolamadan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik tedbirler.

 

AB'nin karbon dioksit Emisyon Ticaret Planı (video) AB'nin emisyonları uygun maliyetli olarak azaltma çabalarının temel taşıdır. Mart 2007'de, AB liderleri AB sera gazı emisyonlarını 2020'ye kadar en az % 20 oranında (1990 düzeylerinden) sınırlandırmaya ve 2020'ye kadar yenilenebilir enerji yoluyla AB toplam birincil enerji kullanımında % 20 hedefine erişmeye yönelik iddialı bir iklim değişikliği ve enerji planını kabul etmiştir. Ocak 2008'de, Avrupa Komisyonu emisyon azaltma hedefine ulaşılması için yeni bir enerji ve iklim paketi önermiştir (video). Tarım, ulaşım ve inşaat gibi çeşitli sektörler ve tüm Üye Devletler'in üstlerine düşeni yapmaları ve kendi mali kapasitelerine göre Avrupa'nın hedeflerine katkıda bulunmaları gerekecektir. Çelik ve kimyasal sektörleri gibi enerji yoğunluklu sektörler için, Komisyon % 20 hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, AB'nin Emisyon Ticareti Sistemini güçlendirmeyi önermektedir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması yenilenebilir enerjilerin daha fazla kullanılmasını gerektirecek olup, bu durum Avrupa için daha çeşitli enerji rezervleri gerektiği anlamına gelmektedir.

Ek emisyon azaltma tedbirleri geliştirilmekte olan yeni politika alanları arasında havacılık (video), CO2 ile arabalar  (video), ve karbon yakalama ve depolama (video) bulunmaktadır.

AÇA üyesi bazı ülkeler Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri hazırlamış veya bunları hazırlamaya başlamıştır. Avrupa Komisyonu'nun 2007 tarihli 'Avrupa'da iklim değişikliğine uyum sağlama — AB eylemi için seçenekler' hakkındaki Yeşil Kitabı hali hazırda çıkar sahiplerine danışılma aşamasında bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri