neste
forrige
elementer

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har dette nettstedet for å gi bedre offentlig tilgang til informasjon om sine aktiviteter. Vi har som mål å sikre at informasjonen og materiellet er à jour og nøyaktig. Vi vil prøve å korrigere feil vi blir gjort oppmerksom på. EEA fraskriver seg ethvert ansvar (herunder for direkte eller indirekte tap eller skade eller følgeskade du og/eller tredjemann måtte bli påført) som følge av eller i tilknytning til informasjon på dette nettstedet. Informasjonen EEA gir på dette nettstedet, gjenspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til EEA eller andre av Den europeiske unions institusjoner og organer.

Materialet på dette nettstedet er ikke nødvendigvis uttømmende, fullstendig, nøyaktig eller oppdatert og kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ligger utenfor EEAs kontroll. EEA påtar seg intet ansvar for disse. Verken EEA eller personer eller selskaper som handler på EEAs vegne, er ansvarlig for innholdet på dette nettstedet og eventuell bruk av det.

Vårt mål er at det skal være færrest mulig forstyrrelser på grunn av teknisk feil. Imidlertid kan data eller informasjon som finnes på dette nettstedet, være opprettet eller strukturert i filer eller formater som ikke er feilfrie, og EEA kan ikke garantere at tjenesten ikke vil bli avbrutt eller på annen måte berørt av slike problemer. EEA påtar seg intet ansvar for slike problemer som måtte oppstå som følge av bruk av dette nettstedet.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger