volgende
vorige
items

Over het EMA

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 15-03-2023
1 min read
Het Europees Milieuagentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie. Het is onze taak betrouwbare, objectieve informatie over het milieu te verstrekken. Wij vormen een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, aanname, invoering en evaluatie van milieubeleid, en voor het grote publiek.

De verordening voor oprichting van het EMA werd in 1990 aangenomen door de Europese Unie en werd van kracht tegen het eind van 1993, onmiddellijk nadat het besluit was genomen om het EMA in Kopenhagen te vestigen. Het werk ging echt van start in 1994. De verordening bepaalde ook de oprichting van het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie).

Het is de taak van het EMA:

Het EMA heeft nu 32 lidstaten en zes meewerkende landen. Het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie) is een samenwerkingsverband tussen het EMA en de landen. Het EMA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het netwerk en het coördineren van de activiteiten ervan. Het EMA werkt hiervoor nauw samen met NFP's (National Focus Points - nationale aanspreekpunten), meestal nationale milieuagentschappen of milieuministeries. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van nationale netwerken waarbij een groot aantal instituten betrokken is (ongeveer 350 in totaal).

Onze belangrijkste klanten zijn de instellingen van de Europese Unie (de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad) en onze lidstaten. Naast deze centrale groep Europese beleidsactoren maken ook andere EU-instellingen, zoals het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, gebruik van onze diensten.

Ook het bedrijfsleven, universiteiten, non-gouvernementele organisaties en andere maatschappelijke groeperingen maken in belangrijke mate gebruik van onze informatie. Wij proberen met onze klanten een tweewegcommunicatie tot stand te brengen, zodat wij de informatiebehoeften correct kunnen interpreteren en ervoor kunnen zorgen dat zij de geleverde informatie begrijpen en gebruiken.

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties