volgende
vorige
items

Bestuur

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 17-03-2023
2 min read
Het EMA wordt bestuurd door een raad van bestuur en een bureau, met een adviserende functie voor een wetenschappelijk comité. De uitvoerend directeur is aan de raad van bestuur verantwoording schuldig over de implementatie van programma's en de dagelijkse werkzaamheden van het EMA.

Onze plannen voor de komende vijf jaar hebben we uiteengezet in ons “meerjarig werkprogramma”. Het programma is opgesteld rond huidige en toekomstige informatiebehoeften en legt de nadruk op een veel breder gebruik van de milieu-informatie die wordt verzameld. Het wordt aangevuld en geconcretiseerd door de “jaarprogramma's” en het “communicatiekader”. In onze jaarverslagen beschrijven wij het werk dat in de desbetreffende jaren werd verricht.

EEA governanceRaad van bestuur

De raad van bestuur van het EMA bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de lidstaten, twee vertegenwoordigers van de Commissie en twee door het Europees Parlement benoemde wetenschappers van naam. Tot de taken van de raad van bestuur behoort het goedkeuren van het meerjarenwerkprogramma, de jaarlijkse werkprogramma's en de jaarlijkse rapporten, het benoemen van de uitvoerend directeur en het aanwijzen van de leden van het wetenschappelijk comité. 

Bureau

Het bureau wordt gevormd door de voorzitter, maximaal vijf vicevoorzitters, een vertegenwoordiger van de Commissie en een van de door het Europees Parlement aangewezen leden. Buiten vergaderingen van de raad van bestuur is het bureau gemachtigd tot het nemen van tussentijdse bestuurlijke besluiten die nodig zijn voor het effectief functioneren van het Agentschap.

Uitvoerend directeur

De uitvoerend directeur is aan de raad van bestuur verantwoording schuldig over de implementatie van programma's en de dagelijkse werkzaamheden van het EMA.

Hans Bruyninckx is sinds 1 juni 2013 de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap. Hij werd in 1964 geboren in het Belgische Schoten. Dr. Bruyninckx studeerde politieke wetenschappen, met als specialisatie internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn masters-diploma heeft hij nog een aanvullend programma in ontwikkelingsstudies gevolgd aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Lees verder

Directie

Het directieteam bestaat uit de uitvoerend directeur, de hoofdadviseur en de programmahoofden. Zij komen regelmatig bijeen om leiding te geven aan de dagelijkse activiteiten van het EMA.

Al onze medewerkers van het Agentschap moeten de "code van goed administratief gedrag" in hun contact met het publiek naleven. De code wordt aangevuld met een beleid voor het omgaan met, en het voorkomen van belangenconflicten en een anti-fraudestrategie.

Lees verder

Wetenschappelijk comité

Het wetenschappelijk comité adviseert de raad van bestuur en de uitvoerend directeur. De drie belangrijkste taken van het comité zijn:

  • Beoordelen van de meerjaren- en jaarlijkse programma's van het EMA;
  • Aan de uitvoerend directeur een standpunt kenbaar maken met betrekking tot de aanname van wetenschappelijk personeel voor het Agentschap;
  • Adviseren en/of oordelen over enige wetenschappelijke kwestie met betrekking tot de activiteiten van het Agentschap ten behoeve van de raad van bestuur of de uitvoerend directeur.

Lees verder

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties