kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Kuri motorinė transporto priemonė – traukinys, lėktuvas, automobilis ar laivas – yra žaliausia?

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2021-04-07 Paskutinį kartą keista 2023-02-09
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Remiantis šiandien Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbtais dviem transporto ir aplinkos tyrimais, pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį kelionės traukiniu ir toliau yra labiausiai aplinką tausojanti motorinio keleivinio transporto rūšis Europoje, palyginti su kelionėmis automobiliu ar lėktuvu.

Kelionė lėktuvu, traukiniu ar automobiliu – ne visada aišku, kuris pasirinkimas labiausiai tausoja aplinką. Naujausioje metinėje 2020 m. transporto ir aplinkos ataskaitoje (TERM) svarstoma kelionių traukiniu ir lėktuvu reikšmė, stengiantis įgyvendinti Europos Sąjungos žaliąjį kursą. Europos žaliajame kurse numatytas tikslas iki 2050 m. transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 90 proc., palyginti su 1990 m. Perėjimas prie tvaresnio transporto gali svariai prisidėti siekiant šio tikslo. Ataskaitoje teigiama, kad keleiviniame tranporte  perėjimas nuo kelionių oro transportu prie kelionių traukiniu gali atlikti svarbų vaidmenį.

 

Traukinių ir lėktuvų poveikis aplinkai

2018 m. transportas sudarė 25 proc. ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Šio sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų daugiausia išmetama kelių transporto sektoriuje (72 proc.), jūrų transporto ir aviacijos sektoriuose išmetama atitinkamai 14 proc. ir 13 proc., o geležinkelių – 0,4 proc. (tik dyzelinių traukinių). Be tiesioginio poveikio visuotiniam atšilimui ir oro taršai, atsižvelgiama ir į teršalus, išmetamus gaminant, perduodant ir skirstant traukinių ir orlaivių naudojamą energiją. Naudojant transporto priemones į aplinką taip pat patenka neišmetamieji oro teršalai, pavyzdžiui, dėl stabdžių, ratų ir padangų arba geležinkelio bėgių dilimo.

 

Traukinys ar lėktuvas?

Ataskaitoje konkrečiai nagrinėjamas geležinkelių ir oro transporto, kurie yra didelė Europos keleivinio transporto sektoriaus dalis, poveikis. Vertinime daroma išvada, kad be vaikščiojimo ar keliavimo dviračiu, kelionė geležinkeliu yra geriausias ir racionaliausias kelionės būdas.  Pagal išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį keleivio kilometrui, aviacijos poveikis yra daug didesnis. Tačiau ataskaitoje pažymima, kad skrydis nebūtinai yra žalingiausias pasirinkimas. Kelionė benzinu ar dyzelinu varomu automobiliu, ypač jei taip keliauja vienas žmogus, gali būti žalingesnė.  

Vertinime daroma išvada, kad be vaikščiojimo ar keliavimo dviračiu, kelionė geležinkeliu yra geriausias ir racionaliausias kelionės būdas.

Tačiau ataskaitoje pažymima, kad oro transportu keliaujant ilgesnius atstumus oro transporto ekologinės sąnaudos didėja ne taip smarkiai, nes tiesioginių skrydžių su tūpimu ir kilimu susijusios ekologinės sąnaudos nepriklauso nuo atstumo.

Vertinimas grindžiamas kelionių tarp 20-ies miestų porų visoje Europoje palyginimu.

Šiandien paskelbtame atskirame EAA informaciniame pranešime, parengtame remiantis EAA užsakytu tyrimu, teigiama, kad tiek geležinkelių transportas, tiek laivyba yra mažiausiai anglies dioksido išskiriantys motorinių transporto priemonių pasirinkimai. Geležinkelių ir vandens transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis vienam kilometrui ir vienam pervežtam vienetui yra mažiausias, o aviacijos ir kelių transporto – gerokai didesnis.

Nors per 5 metus apimantį tyrimo laikotarpį geležinkelių ir aviacijos efektyvumas gerokai padidėjo, kitų transporto rūšių efektyvumas nekito. Pranešime teigiama, kad reikėtų skatinti pereiti prie geležinkelių ir vandens transporto ir pagerinti visų motorinių transporto rūšių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų susijusį efektyvumą.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage