seuraava
edellinen
kohdat

Esittääksemme suunnitelmamme seuraavia viittä vuotta varten olemme laatineet monivuotisen työohjelman, Multiannual work programme. Se on laadittu pitäen silmällä nykyisiä ja tulevia tietotarpeita, ja siinä korostetaan yleisesti, että kerättyä ympäristötietoa pitäisi käyttää paljon laajemmin. Sitä täydentävät ja konkretisoivat vuotuiset työohjelmat, Annual work programmes, ja viestintätyöohjelma, Communication framework. Vuosikertomuksissamme (Annual reports) kerromme kuluneen vuoden työstä.

EEA governance

Hallintoneuvosto

EYK:n hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, kaksi komission edustajaa sekä kaksi Euroopan parlamentin nimeämää tieteellistä erityisasiantuntijaa. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa monivuotisen työohjelman hyväksyminen, vuotuisten työohjelmien ja vuosikertomusten hyväksyminen, johtajan nimittäminen sekä tieteellisen komitean jäsenten nimittäminen.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta, enintään viidestä varapuheenjohtajasta, yhdestä komission edustajasta sekä yhdestä Euroopan parlamentin nimeämästä jäsenestä. Puheenjohtajistolla on oikeus tehdä johtokunnan kokousten välisenä aikana toimintaa koskevia päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä keskuksen tehokkaan toiminnan kannalta.

Johtaja

Johtaja on hallintoneuvostolle vastuussajohtokunnalle ohjelmien toteutuksesta ja EYK:n päivittäisestä johtamisesta.

Euroopan ympäristökeskuksen johtaja on Hans Bruyninckx. Hän aloitti tehtävässään 1. kesäkuuta 2013. Hän syntyi Schotenissa Belgiassa vuonna 1964. Tri Bruyninckx suoritti maisterintutkintoon johtaneet opintonsa Antwerpenin yliopistossa ja Leuvenin yliopistossa (Katholieke Universiteit Leuven). Hän opiskeli valtiotieteitä ja erikoistui kansainvälisiin suhteisiin. Hän opiskeli myös kehitysmaatutkimusta Louvainin katolisessa yliopistossa (Université Catholique de Louvain).

Lisätietoja

Johtoryhmä

Johtoryhmä koostuu johtajasta, vanhemmasta neuvonantajasta ja ohjelmajohtajista. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan EYK:n päivittäisestä työstä.

Kaikkien keskuksen työntekijöiden on noudatettava hyvän hallintotavan säännöstöä, "Code of Good Administrative behaviour”, ollessaan tekemisissä yleisön kanssa. Sitä täydentävät eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisyä koskeva toimintalinja-asiakirja Policy for the management and prevention of conflicts of interest ja petoksentorjuntastrategia Anti-fraud strategy.

Lisätietoja

Tieteellinen komitea

Tieteellinen komitea antaa neuvoja hallintoneuvostolle ja johtajalle. Sillä on kolme päätehtävää:

  • antaa lausunto EYK:n monivuotisista ja vuotuisista työohjelmista
  • antaa lausunto johtajalle keskuksen tieteellisen henkilökunnan palvelukseen ottamista varten
  • antaa neuvoja ja/tai lausunto mistä tahansa tieteellisestä keskuksen toimintaa koskevasta asiasta, jonka hallintoneuvosto tai johtaja antaa komitean käsiteltäväksi.

Lisätietoja

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet