Doğal kaynaklara giriş

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 31.08.2016
This page was archived on 31.08.2016 with reason: No more updates will be done

Dünyanın doğal kaynakları insan nüfusunun yaşamını sürdürmesi ve gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Madenler, canlı türleri ve habitatlar gibi bazı kaynaklar sonludur — tüketildikleri veya tahrip edildikleri zaman sonsuza kadar yok olurlar. Hava, su ve ağaç gibi diğer kaynaklar yenilenebilir olmakla beraber, yeniden yetişmeleri, yenilenmeleri ve bizim için kendilerini temizlemeleri için genellikle Dünyanın doğal sistemlerine güveniriz. Aşırı sömürünün pek çok etkisi yerel olarak hissedilmekle beraber, ulusların ve uluslararası ticaretin doğal kaynaklara artan bağımlılığı bunların yönetimini küresel bir husus haline getirmektedir.

Bu bölüm bu kaynakları ele almakta, bunları sürdürülebilir bir şekilde kullanıp kullanmadığımızı incelemekte ve yeni teknolojiler ile yaklaşımların bunları daha iyi kullanmamıza nasıl yardım edebileceğini araştırmaktadır.

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin