Naturressurser – innledning

Endre språk
Side utløpt Sist endret 31.08.2016
This page was archived on 31.08.2016 with reason: No more updates will be done

Jordens naturressurser er av vital betydning for at mennesket skal overleve og utvikle seg. Noen av disse ressursene, f.eks. mineraler, arter og habitater, finnes bare i begrensede mengder. Når de er utryddet eller ødelagt, er de borte for alltid. Andre, som luft, vann og skog, er fornybare – selv om vi generelt stoler på at jordens naturlige systemer sørger for gjenvekst og fornyelse og renser dem for oss. Selv om mange effekter av overforbruk merkes lokalt, vil økende innbyrdes avhengighet mellom nasjoner og internasjonal handel gjøre forvaltningen av naturressursene til en global sak.

Denne delen tar for seg naturressursene, drøfter om vi behandler dem på en bærekraftig måte, og undersøker i hvilken grad nye teknologier og tilnærmingsmåter vil kunne bidra til å utnytte dem bedre.

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss