nākamais
iepriekšējais
temati

Dabas resursi. Ievads.

Zemes dabiskie resursi ir vitāli svarīgi cilvēku populācijas izdzīvošanai un attīstībai. Daži no šiem resursiem, piemēram, minerāli, sugas un dzīvotnes, ir ierobežoti - kad tie ir izsmelti vai izpostīti, tie ir neatgriezeniski zuduši. Citi, piemēram, gaiss, ūdens un mežs, ir atjaunojami, lai gan mēs parasti paļaujamies uz Zemes dabīgajām sistēmām, lai tās ataudzē, atjauno un attīra šos resursus mūsu vajadzībām. Lai gan daudzus pārmērīgas izmantošanas efektus sajūt lokāli, valstu augošā savstarpējā atkarība un dabīgo resursu starptautiskā tirdzniecība padara to pārvaldību par globālu problēmu.

Šajā nodaļā ir apskatīti minētie resursi, noskaidrots, vai mēs tos izmantojam ilgtspējīgi, un pētīts, kā jaunās tehnoloģijas un pieejas var mums palīdzēt to labākā izmantošanā.

Permalinks

Dokumentu darbības