Uvod v naravne vire

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 31.08.2016
This page was archived on 31.08.2016 with reason: No more updates will be done

Zemeljski naravni viri so ključni za preživetje in razvoj prebivalstva. Nekateri izmed teh virov, kot so minerali, vrste in habitati, so omejeni – ko se izčrpajo ali uničijo, so izgubljeni za vedno. Drugi, kot so zrak, voda in les, so obnovljivi – čeprav se običajno zanašamo na naravne sisteme Zemlje, da omogočijo njihovo vnovično rast, jih za nas obnovijo in prečistijo. Čeprav se številni učinki čezmernega izkoriščanja občutijo lokalno, pa je njihovo upravljanje zaradi naraščajoče medsebojne odvisnosti držav in mednarodne trgovine z naravnimi viri vprašanje svetovnega pomena.

V tem oddelku so obravnavani ti viri, raziskuje, ali z njimi ravnamo trajnostno, in preučuje, kako nam lahko nove tehnologije in pristopi pomagajo pri boljšem izkoriščanju virov.

Akcije dokumenta
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas