következő
előző
tételek

Természeti erőforrások – bevezetés

A Föld természeti erőforrásai az emberi népesség túlélésében és fejlődésében életbevágóan fontos szerepet játszanak. Ezen erőforrások közül némelyik, például az ásványok, a fajok és az élőhelyek végesek – kimerítésükkel, illetve lerombolásukkal örökre elvesznek. Mások, például a levegő, a víz és a fa, megújulók – bár újranövesztésüket, megújításukat és megtisztításukat általában a Föld természetes rendszereitől várjuk. A túlzott kihasználás számos hatása ugyan helyi szinten válik érezhetővé, a nemzetek egymástól való függőségének fokozódása, illetve a természetes erőforrásokkal folytatott nemzetközi kereskedelem az azokkal való gazdálkodást az egész világot érintő üggyé teszi.

Ebben a részben ezeknek az erőforrásoknak az áttekintése, és annak vizsgálata szerepel, hogy fenntarthatóan kezeljük-e azokat, valamint olyan tanulmányok, amelyek leírják, hogyan vehetjük azokat új technológiák és megközelítések alkalmazása révén előnyösebben igénybe.

Permalinks

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések