Zasoby naturalne – informacje wstępne

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Naturalne zasoby Ziemi mają zasadnicze znaczenie dla przetrwania i rozwoju populacji ludzkiej. Zapasy niektórych z tych zasobów, takich jak minerały, gatunki i siedliska są ograniczone – kiedy się wyczerpią lub zostaną zniszczone, znikną na zawsze. Inne, takie jak woda, powietrze i drewno, są odnawialne – choć ogólnie odnowienie tych zasobów, ich regenerację i oczyszczanie pozostawiamy naturalnym systemom Ziemi. Pomimo wielu odczuwanych w skali lokalnej skutków nadmiernej eksploatacji coraz większa współzależność państw od siebie i międzynarodowy handel zasobami naturalnymi sprawiają, że gospodarowanie nimi zyskało wymiar globalny.

Niniejsza sekcja przedstawia tematykę zasobów naturalnych i analizuje, czy są one traktowane w zrównoważony sposób. Omawia także badania nad nowymi technologiami i metody, które mają umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów.

Akcje Dokumentu
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania