Introductie natuurlijke hulpbronnen

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 31-08-2016
This page was archived on 31-08-2016 with reason: No more updates will be done

De natuurlijke hulpbronnen van de aarde zijn van vitaal belang voor overleving en ontwikkeling van de menselijke bevolking. Een aantal van deze hulpbronnen, zoals mineralen, soorten en habitats, zijn eindig; als ze eenmaal zijn uitgeput of vernietigd, zijn ze voor altijd verloren. Andere bronnen, zoals lucht, water en hout, zijn hernieuwbaar, hoewel we over het algemeen vertrouwen op de natuurlijke systemen van de aarde om ze voor ons te laten aangroeien, vernieuwen en zuiveren. Hoewel veel gevolgen van overexploitatie lokaal worden gevoeld, maken de groeiende wederzijdse afhankelijkheid van landen en de internationale handel in natuurlijke hulpbronnen het beheer ervan tot een mondiale kwestie.

In dit gedeelte wordt gekeken naar deze hulpbronnen, wordt beoordeeld of we er duurzaam mee omgaan en wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën en systemen kunnen bijdragen aan een beter gebruik ervan.

Documentacties
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons