Doeltreffendheid hulpbronnen en afval

Taal wijzigen:

De wereldwijde milieuproblemen waar we nu mee te kampen hebben, zijn grotendeels het gevolg van menselijke overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, waaronder (fossiele) brandstoffen, mineralen, water, land en biodiversiteit. Het is steeds duidelijker geworden dat het gangbare Europese model van economische ontwikkeling — gebaseerd op een hoog hulpbronnengebruik, afvalproductie en vervuiling — op de lange termijn niet houdbaar is. De Europese Unie (EU) is momenteel sterk afhankelijk van invoer en om aan onze behoefte aan hulpbronnen te kunnen voldoen, hebben we twee keer het landoppervlak van de EU nodig. Een groot deel van de hulpbronnen wordt slechts gedurende een korte periode gebruikt of gaat verloren voor de economie omdat ze worden gestort of gedowncycled (tijdens de terugwinning neemt de kwaliteit van de hulpbron af). Meer

Bladeren door catalogus