næste
forrige
emner

Jordens naturressourcer er grundlæggende for den menneskelige befolknings overlevelse og udvikling. Nogle af disse ressourcer, så som mineraler, arter og naturtyper, er begrænsede – hvis de opbruges eller ødelægges, er de borte for altid. Andre som f.eks. luft, vand og træ er vedvarende, selv om vi generelt er afhængige af, at jordens natursystemer får dem til at vokse op på ny og fornyr og renser dem for os. Selv om mange af virkningerne af overudnyttelse mærkes lokalt, er forvaltningen heraf et globalt spørgsmål i kraft af den stigende afhængighed mellem landene og den internationale handel med naturressourcer.

Dette afsnit ser nærmere på disse ressourcer og undersøger, om vi behandler dem på en bæredygtig måde, og hvordan nye teknologier og tilgange kan hjælpe os til at udnytte dem bedre.

Permalinks

Handlinger