nästa
föregående
poster

Jordens naturtillgångar är viktiga för att människan ska överleva och utvecklas. Vissa av naturtillgångarna, till exempel mineraler, arter och livsmiljöer, är begränsade – när de tagit slut eller förstörts är de borta för alltid. Andra, till exempel luft, vatten och skog, kan förnyas – fast i allmänhet litar vi på att jordens natur själv sörjer för återväxt, förnyelse och rening av dem för vår räkning. Trots att vi lokalt ser många konsekvenser av överexploateringen blir förvaltningen av naturtillgångarna en internationell fråga, till följd av ländernas allt större ömsesidiga beroende och den internationella handeln med naturtillgångar.

Det här avsnittet handlar om naturtillgångar – hanteras de på ett hållbart sätt och hur kan ny teknik och nya metoder hjälpa oss att utnyttja dem effektivare?

Permalinks

Dokumentåtgärder