επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Φυσικοί πόροι – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 07/05/2021
This page was archived on 31/08/2016 with reason: No more updates will be done

Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Ορισμένοι από αυτούς τους πόρους, όπως τα ορυκτά, τα έμβια είδη και οι οικότοποι είναι πεπερασμένοι – άπαξ και εξαντληθούν ή καταστραφούν, έχουν χαθεί για πάντα. Άλλοι, όπως ο αέρας, το νερό και το ξύλο είναι ανανεώσιμοι – παρόλο που σε γενικές γραμμές για την εκ νέου ανάπτυξη, την ανανέωση και τον καθαρισμό τους βασιζόμαστε στα φυσικά συστήματα της Γης. Παρόλο που πολλές από τις επιπτώσεις της υπερεκμετάλλευσης γίνονται αισθητές σε τοπικό επίπεδο, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνών και του διεθνούς εμπορίου από τους φυσικούς πόρους καθιστούν τη διαχείρισή τους ένα ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι εν λόγω πόροι και εάν η μεταχείρισή τους γίνεται με τρόπο βιώσιμο, και μελετάται το πώς οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη χρήση τους.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων