ďalej
späť
body

Prírodné zdroje Zeme sú životne dôležité na prežitie a vývoj ľudstva. Niektoré z týchto zdrojov, napríklad nerastné suroviny, živočíšne druhy a biotopy, sú konečné – keď sa vyčerpajú alebo zničia, stratia sa navždy. Iné, napríklad vzduch, voda a drevo, sú obnoviteľné – hoci sa vo všeobecnosti spoliehame na to, že prírodné systémy Zeme zabezpečia ich opätovný rast, obnovenie a vyčistenie za nás. Hoci sa mnoho vplyvov nadmerného využívania zdrojov pociťuje na miestnej úrovni, čoraz vyššia nezávislosť národov a medzinárodný obchod s prírodnými zdrojmi spôsobujú, že ich správa sa stáva celosvetovou otázkou.

V tejto časti sa rozoberajú prírodné zdroje, ďalej sa v nej skúma, či sa k nim správame trvalo udržateľne a zároveň sa študujú nové technológie a prístupy na ich lepšie využívanie.

Permalinks

Akcie dokumentu