další
předchozí
položky

Přírodní zdroje planety Země jsou pro život a vývoj lidí nepostradatelné. Některé z těchto zdrojů, například nerosty, rostlinné a živočišné druhy či přírodní stanoviště, jsou konečné; jakmile jsou vyčerpány či zničeny, nelze je již nikdy obnovit. Jiné obnovitelné jsou, například vzduch, voda či dřevo. Víceméně však spoléháme na to, že tyto zdroje pro nás obnoví a vyčistí samy přírodní systémy planety Země. I když mnoho důsledků nadměrného využívání přírodních zdrojů pociťujeme pouze na místní úrovni, vzrůstající závislost národů a mezinárodního obchodu na přírodních zdrojích nás nutí zamyslet se nad hospodařením s těmito zdroji v celosvětovém měřítku.

Tento oddíl se věnuje přírodním zdrojům, zkoumá, zda s nimi hospodaříme udržitelným způsobem, a zjišťuje, jakým způsobem nám v jejich hospodárnějším využívání mohou být k užitku nové technologie a přístupy.

Permalinks

Akce dokumentů