sonraki
önceki
öğeler

Biz kimiz

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 15.03.2023
2 min read
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Avrupa Birliği'nin bir ajansıdır. Görevimiz çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunmaktır. Çevre politikası geliştirme, benimseme, uygulama ve değerlendirme alanında çalışanların yanı sıra halkın geneli için de başlıca bilgi kaynaklarından biriyiz.

AÇA'yı kuran tüzük Avrupa Birliği tarafından 1990 yılında kabul edilmiştir. 1993'ün sonunda, AÇA'nın Kopenhag'a kurulmasına yönelik kararın hemen akabinde yürürlüğe girmiştir. Çalışmalar esasen 1994 yılında başlamıştır. Tüzük ayrıca Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) da kurmuştur.

AÇA'nın görevi:

  • Topluluk ve üye ülkelerin çevrenin iyileştirilmesi, çevresel hususların ekonomik politikalarla bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş hakkında bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olmak
  • Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) koordine etmektir.

AÇA'da halihazırda 32 üye ülke ve 6 işbirliği yapan ülke bulunmaktadır. Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET), AÇA ile ülkelerin ortaklık ağıdır. AÇA ağın geliştirilmesinden ve faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. AÇA, bu amaçla, ulusal odak noktalarıyla, genellikle de ulusal çevre ajansları veya çevre bakanlıklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bunlar pek çok kurumun dahil olduğu (toplam 350 kadar) ulusal ağların koordinasyonundan sorumludur.

Başlıca müşterilerimiz Avrupa Birliği kurumları —  Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Konsey — ve üye ülkelerimizdir. Avrupa politika aktörlerinden oluşan bu esas gruba ek olarak, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi AB kurumlarına da hizmet vermekteyiz.

İş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun diğer bölümleri de bilgilerimizin önemli kullanıcıları arasında bulunmaktadır. Bilgi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde saptamak ve sunulan bilginin kendileri tarafından anlaşıldığı ve karşılandığından emin olmak için, müşterilerimizle iki yönlü bir iletişim kurmaya çalışmaktayız.

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri