Atkritumi un materiālie resursi - svarīga informācija 5

Mainīt valodu
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicēts 06.09.2013
Vides radītais spiediens uz Eiropas patēriņa un ražošanas modeli, kas potenciāli var kaitēt ekosistēmām un ietekmēt cilvēku veselību, izplatās tālu ārpus tās robežām. Lielākajā daļa prognožu paredzams materiālo resursu izmantošanas pastāvīgs pieaugums gan ES, gan visā pasaulē, vienlaikus palielinot arī lielākās atkritumu plūsmas.
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100