ďalej
späť
body
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Materiálne zdroje a odpad -základná skutočnosť 5

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publikované 06. 09. 2013
Tlaky európskych modelov spotreby a výroby na životné prostredie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ekosystémov a k vplyvom na zdravie ľudí, siahajú ďaleko za hranice samotnej Európy. Väčšina vyhliadok predpovedá pokračujúci nárast využívania materiálnych zdrojov v EÚ aj na celom svete a spolu s ním aj ďalší rast hlavných prúdov odpadu.
Akcie dokumentu