następne
poprzednie
pozycje
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Odpady i zasoby materiałowe - wiadomość 5

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-09-06
Presja na środowisko wynikająca z europejskich wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych, mogąca prowadzić do uszkodzenia ekosystemów i oddziaływania na zdrowie ludzi, rozprzestrzenia się daleko poza granice Europy. Większość prognoz przewiduje ciągły wzrost w zakresie wykorzystywania zasobów materiałowych zarówno w UE, jak i na całym świecie, przy czym wzrosną także wielkości najważniejszych strumieni odpadów.
Akcje Dokumentu